Format: 2021-06-12
 • 05.03.2014

  Regionalna konferencija o okvirnom programu EU za nauku i istraživanje: Horizon 2020. šansa za razvoj regiona

  Email Share on Facebook Share on Twitter Other

  Ministarstvo nauke, u saradnji sa Evropskom komisijom, Generalnim direktoratom za istraživanje i inovacije, bilo je domaćin velike Regionalne konferencije povodom zvaničnog početka realizacije novog Okvirnog programa EU “Horizont 2020” za zemlje Zapadnog Balkana.

 • 14.01.2014

  Instruktažni seminar “Razvoj inovacija u Crnoj Gori”

  Email Share on Facebook Share on Twitter Other

  Seminar, Razvoj inovacija u Crnoj Gori je održan u Pljevljima, u terminu 23-24.septembar 2013 godine. Seminar je bio instruktažnog karaktera i za osnovni cilj je imao težnju organizatora da: 1.    predoči značaj razvoja inovacija za sveukupni razvoj organizacija i zemlje i uključivanje u savremene evropske tokove, 2.    ...

 • 19.12.2013

  Propisi u oblasti bezbjednosti hrane...

  Email Share on Facebook Share on Twitter Other

  Privredna komora Crne Gore je organizovala 13. decembra 2013. godine okrugli sto na temu „Propisi u oblasti bezbjednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike“. Tokom skupa, koji se realizuje kroz projekat EEN - Enterprise Europe Network, privrednici su informisani o izmjenama propisa iz navedenih oblasti koji su u...

 • 17.12.2013

  Najveći okvirni program EU za istraživanje i inovacije HORIZON 2020

  Email Share on Facebook Share on Twitter Other

  Evropska komisija objavila prve pozive za projekte Horizon  2020 do sada je najveći okvirni program EU za istraživanje i inovacije sa budžetom u iznosu od gotovo 80 milijardi € za period 2014-2020.  Većina sredstava EU za istraživanje dodjeljuje se na osnovu pojedinačnih poziva za odredjene oblasti. 11. decembra 2013....

 • 17.12.2013

  Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća - COSME

  Email Share on Facebook Share on Twitter Other

  Evropski Parlament je 21. novembra 2013.godine usvojio Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća – COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs), sa 554 glasa za, 27 protiv i 18 uzdržanih.  Istog dana je usvojena Regulativa za program HORIZON 2020, sa 553 glasa za, 29 protiv i 22 uzdržana.   

Pages