A A A
17.05.2021iz EEN Mreze

Žensko preduzetništvo – inovacije i odgovor na pandemiju COVID-19

Evropska mreža preduzetništva u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine (VTKBiH) i Sektorskom grupom za žensko preduzetništvo Evropske mreže preduzetništva (WEG), zajedno sa partnerima, organizuje veliki hibridni događaj Žensko preduzetništvo – inovacije i odgovori na pandemiju COVID-19.

Plenarne sesije i online poslovni susreti će se održati 25. i 26. maja 2021. u hotelu Hills, Ilidža, Sarajevo.

Glavni cilj događaja je promocija ženskog preduzetništva i njihovog inovativnog pristupa u internacionalizaciji i traženju rješenja na novonastale poslovne uslove uzrokovane pandemijom COVID-19. Sastoji se od plenarnih sesija s prezentacijama i obraćanjima, nakon čega slijede dva panela i dvodnevni online b2b sastanci.

Iz Programa konferencije izdvajamo:

  • Dobre prakse: Poslovne žene-DTP projekat
  • Koje su to prepreke i šta onemogućava inovacije u MSP u vlasništvu/vođstvu žena
  • Imaju li žene i muškarci jednak tretman kod inovativnih aktivnosti
  • Kako Covid-19 utiče na poslovanje i inovacije žena preduzetnica
  • Digitalizacija poslovanja / Rad od kuće
  • Poslovanje žena preduzetnica u krizno vrijeme / Savremeni načini finansiranja u doba krize
  • Pokretanje biznisa od strane žena preduzetnica u vrijeme pandemije COVID-19

Nakon toga, planirano je održavanje dvodnevnih online B2B sastanaka, 25. i 26. maja.

U fokusu su sljedeći sektori privrede:

– Tekstilna industrija
– Vinogradarstvo, poljoprivreda i hrana
– IKT i telekomunikacije
– Proizvodi i poluproizvodi od metala, drveta i plastike
– Usluge inženjeringa, dizajna i konsaltinga
– Građevinska industrija
– Industrijski i građevinski alati i mašine
– Turizam, sport i rekreacija…

Učešće na konferenciji i b2b sastancima je besplatno, a registracija je obavezna putem platforme .

Rok za registraciju je 24. maj 2021.godine

Sve informacije o b2b susretima dostupne su na zvaničnoj web stranici događaja