A A A
14.02.2018iz EEN Mreze

Vodič za apliciranje na SME Instrument

Ova brošura je urađena u okviru projekta Access4SMEs, zvanične mreže Nacionalnih Kontakt Osoba (NCP) za mala i srednja preduzeća (MSP) i pristupa finansijama u okviru programa Horizon 2020.

SME Instrument Annotated proposal template“ za Fazu 1 i Fazu 2 je vodič za inovativna preduzeća koja planiraju da apliciraju za finansiranje u okviru H2020 - SME Instrument, sa ciljem boljeg razumijevanja zahtjeva prilikom popunjavanja formulara i uopšte bolje razumijevanje same aplikacije. Ovaj vodič je isključivo informativne prirode i predstavlja samo stav autora. 

U vodiču su naglašeni stavovi i preporuke autora kroz „Expert recommendations“, koji takođe uključuju i povratne informacije od evaluatora koji u ime Evropske komisije ocjenjuju prijedloge za SME Instrumente.

Cilj vodiča je da naglase biznis stranu aplikacije, a ne samo tehničku. Uspješna biznis ideja bi trebalo da se predstavi na ubjedljiv način različitim expertima iz različitih oblasti. Međutim, naučni i tehnički dio prijedloga predstavlja centralni, konačni uslov za uspjeh. Jasno je da analiza tržišta mora biti predviđena, kao i potrebe krajnjih korisnika, dok biznis mogućnosti moraju biti predstavljene na jasan i razumljiv način svim čitaocima, a naročito evaluatorima SME Instrumenta.

Ovaj dokument obuhvata savjete kompanijama kako da najbolji način odgovore na definisane kriterijume ocjenjivanja:  (1) Izvrsnost - Excellence, (2) Uticaj - Impact i (3) Realizacija – Implementation.

Brošuru možete preuzeti na sljedećem linku

Annotated proposal template SME Instrument Phase 1 and Phase 2