A A A
04.02.2013iz EEN - Crne Gore

Projekat RAZVOJ ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA na Cetinju

Biznis Start-up Centar Bar određen je za saradnju u implementaciji projekta „Razvoj ženskog preduzetništva“. Projekat sprovodi UNDP - Ujedinjene nacije za razvoj u sklopu Programa rodne ravnopravnosti IPA 2010 "Gender Programe" u tri opštine: Cetinje, Kolašin i Mojkovac,a finanasira Evropska Unija preko Delegacije  EU u Crnoj Gori.

Partner na projektu je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Glavni cilj programa je da utiče na poboljšanje stanja kada je u pitanju rodna ravnopravnost i zastupljenost ženske populacije u ekonomskoj i političkoj sferi,kao i da utiče na smanjenje nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Aktivnosti projekta odnose se na program obuka i podrške ženama za pokretanje i jačanje sopstvenog biznisa, kao i na jačanje kapaciteta lokalnih samouprava da kontinuirano pružaju podršku ženama preduzetnicama.

U okviru projekta je već održano nekoliko sastanaka tima koji učestvuje u implementaciji, a prvi konsultativno promotivni sastanakza žene u opštini Cetinje, održan je 01.02.2013. u sali Skupštine Prijestonice.

Sastanku je prisustvovao veliki broj potencijalnih učesnica programa kao i uspješni preduzetnici/ce, predstavnici/ce civilnog sektora koji su svojim prisustvom dali podršku programu.

Na sastanku, direktorica BSC Bar, Ivana Tomašević, predstavila je rad Business start up Centra, ukazala na veliko iskustvo Centra na programima obuke i edukacije budućih preduzetnika i pozvala Cetinjanke da se uključe u projekati učestvuju na predstojećem Takmičenju za najbolji biznis plan.