A A A
26.04.2023iz EEN - Crne Gore

Potpisan Sporazum sa Evropskom komisijom za učešće u Single Market Programu

Danas je upličena ceremonija potpisivanja Sporazuma za učešće Crne Gore u Programu jedinstvenog tržišta – Single Market Program 2021-2027 sa Evropskom komisijom.

Sporazum je u ime Crne Gore potpisao ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, i u ime Evropske unije, generalna direktorica za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i MSP u Evropskoj komisiji, Kerstin Jorna.

Naime, Program jedinstvenog tržišta je program za unutrašnje tržište, konkurentnost preduzeća, uključujući mala i srednja preduzeća, oblast bilja, životinja, hrane i stočne hrane i evropske statistike. Ovaj Program sa budžetom od 4,2 milijarde eura ima za cilj jačanje jedinstvenog tržišta fokusiranjem na ekonomski oporavak svakog industrijskog ekosistema od pandemije COVID-19.

Zahvaljujući svojoj prekograničnoj prirodi, Program će biti od obostrane koristi kako za EU ​​tako i za mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori jačanjem njihove saradnje i na taj način stimulisanjem dinamičnijeg i međunarodnog poslovnog okruženja.

Tokom uvodnog obraćanja, generalna direktorica za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i MSP u Evropskoj komisiji, Kerstin Jorna je naglasila da ovaj program predstavlja kostur jedinstvenog tržišta i veoma važan mehanizam podrške za mala i srednja preduzeća. Ona je dodala da je ponosna da je Single Market Program otvoren i za zemlje van EU, kako bi se omogućila šansa i MSP sektoru da sarađuju sa partnerima iz EU i šire, i na taj način unapređuju svoje međunarodno poslovanje. U okviru SMP već je aktivna Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe Network – EEN), i očekujemo sve zainteresovane strane da prate pozive u okviru programa, u sektoru proizvodnje hrane, energetske efikasnosti i održivosti, i da učestvuju kao punopravni članovi, dodala je Jorna.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović je podsjetio na prethodni period uspješne saradnje sa Evropskom komisijom, koji je nesumnjivo pokazao koliko je Crna Gora odlučna u svojoj namjeri da postane kredibilan dio evropske porodice, istovremeno koristeći većinu dostupnih instrumenata EU za razvoj svojih kapaciteta i potencijala. On je dodao da dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja čine suštinski dio procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, i naglasio da Crna Gora ostaje posvećena regionalnoj saradnji i imaće aktivnu ulogu u izgradnji stabilnijeg i sigurnijeg regiona kroz učešće u različitim inicijativama i programima. Posebno sam ponosam što je Crna Gora prva u regionu koja potpisuje Sporazum i pristup ovom značajnom programu, dodao je Đurović.

Značaj uključenja u Program EU Single Market Program je sadržan u pregovaračkom poglavlju 20 - Preduzetništvo i industrijska politika, s obzirom da su posebno akcentovani principi i instrumenti politike, koji su na nivou EU, u značajnoj mjeri implementirani najprije kroz program CIP i COSME, u kojem su preduzeća iz EU i Crne Gore sarađivala u nekoliko projekata koje finansira EU. COSME je bio plodno tlo za rast i ostvarivanje svojih međunarodnih ambicija, ne samo zahvaljujući dobro poznatoj Evropskoj mreži preduzetništva (Enterprise Europe Network - EEN) i Erazmusu za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entreprenerus -EYE), već i zahvaljujući aktivnostima u oblastima klastera, turizma i socijalnoj ekonomiji, usvajanju tehnologije.

Sada je namjera da se kroz Program i njegove specifične programe nastavi sa podrškom preduzećima iz EU i Crne Gore da napreduju na međunarodnom nivou kroz kombinaciju prilika za pronalaženje partnera, savjeta i uspostavljanja novih pouzdanih poslovnih partnerstava. Time se daje doprinos kvalitetnijoj realizaciji ciljeva utvrđenih postojećim strateškim dokumentima za razvoj industrije, malih i srednjih preduzeća, i ostalih relevantnih strategija i programa.