A A A
16.04.2018iz EEN - Crne Gore

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2019- 2020. godina

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 10. juna 2009. godine, Protokola sa trećeg zasijedanja Mješovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Crne Gore i Republike Austrije, potpisanog 6. oktobra 2015. godine, Ministarstvo nauke Crne Gore objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2019-2020. godina.

Predmet ovog Konkursa je sufinansiranje međusobnih posjeta (troškovi smještaja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Republike Austrije, koji će realizovati zajedničke istraživačke projekte (u daljem tekstu: bilateralne projekte) za period 2019-2020. godina.

Ovo je četvrti put za redom kako se otvara mogućnost našim naučnicima i naučno-istraživačkim timovima da sa kolegama iz Republike Austrije rade na zajedničkim projektima, razvijaju mobilnost, razmjenjuju stečena znanja i iskustva i kao rezultat zajedničkog rada na projektu apliciraju i učestvuju u evropskim programima za nauku i istraživanje.

Na Konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja koji su upisani u Registar Ministarstva nauke Crne Gore. Projekat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naoučnoistraživačkoj djelatnosti kao i utvrđene kriterijume Ministarstva nauke Crne Gore.

Vrijeme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine, a predviđeni rok za početak je 01. januar 2019. godine, dok je završetak 01. decembar 2020. godine.

Prijave se sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju elektronskim putem preko sajta Ministarstva nauke.

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke je mr Martina Lukić, samostalna savjetnica III, Direkcija za međunarodne programe i evropske integracije (tel: 020/405-334; email: martina.lukic@mna.gov.me)