A A A
16.03.2018iz EEN - Crne Goreiz EEN Mreze

Treći EUSAIR forum

Treći EUSAIR forum, koji organizuje Republika Italija u saradnji sa Evropskom komisijom i uz podršku EUSAIR kancelarije za podršku, održaće se 24. i 25. maja 2018. godine u Kataniji (Italija). Na ovom događaju biće predstavljen napredak i dostignuća EUSAIR makro-regionalne strategije i promovisaće se jačanje mreže i partnerstava unutar Jadranskog i Jonskog regiona.

Poseban akcenat biće na poboljšanju povezivanja i saradnje ovog područja sa naglaskom na transport i energetiku. Treći Forum će promovisati perspektive EUSAIR-a i podstaknuti dijalog između finansijskih partnera, uključujući EU fondove, i aktera strategije da bi se premostio jaz između ciljeva Strategije i mogućnosti finansiranja.

Na Forumu će govoriti ministri iz osam EUSAIR zemalja, predstavnici EU Komisije, predstavnici drugih institucija EU, regionalni i lokalni stejkholderi i ključni implementatori Strategije.

Treći EUSAIR forum će pružiti prepoznatljiv kontekst u kojem će zainteresovane strane, korisnici, akademici, preduzetnici i kreatori politika identifikovati mogućnosti za unaprjeđenje saradnje u četiri stuba Strategije - plavi rast, povezivanje regije (transportne i energetske mreže), kvaliteta životne sredine i održivog turizma.

Po ustaljenoj praksi, predviđeni su i EUSAIR poslovni susreti (B2B), koji okupljaju MSP, privredne komore, istraživačke institute i druge organizacije Jadransko Jonske regije. Cilj događaja B2B je da pruži priliku za poslovno povezivanje, istraživanje i procjenu novih poslovnih prilika, istovremeno podstičući perspektive za dugoročnu saradnju između MSP, stejkholdera i ostalih ključnih aktera u regionu.

Kao i prethodnih godina, Forumu će prethoditi Jadransko Jonsko vijeće / EUSAIR ministarski sastanak 24. maja, koji će okupiti ministre inostranih poslova zemalja članica, odgovorna lica za fondove EU i predstavnike Evropske komisije. Ministarski sastanak će omogućiti predstavnicima zemalja učesnica da razgovaraju i razmijene mišljenja o budućem razvoju Strategije, kao i o jačanju regionalne saradnje unutar Jadransko Jonskog regiona. Očekuje se da će se na ministarskom sastanku usvojiti Katanijska deklaracija, koja predstavlja napredak EUSAIR i Jadransko-jonske inicijative.

Takođe, nekoliko tematskih sastanaka će takođe biti održano u okviru Foruma, pružajući korisne mogućnosti za raspravu o specifičnim pitanjima koji su od značaja za Strategiju.