A A A
08.03.2021iz EEN - Crne Goreiz EEN Mreze

Početak rada novog Evropskog Savjeta za inovacije EIC i EIC Info dan - 19 Mart

Evropski Savjet za inovacije (EIC) je ključna novina Horizon Europe i predstavlja najambiciozniju inovacionu inicijativu koju je Evropa preduzela, sa budžetom od 10 milijardi eura za period 2021-2027. EIC ima misiju da identifikuje, razvija i proširuje napredne tehnologije i inovacije. EIC će podržati startupe, mala i srednja preduzeća i istraživačke timove koji razvijaju visoko rizične inovacije sa velikim uticajem, sa posebnim fokusom na proširivanje rješenja koja doprinose ispunjenju ciljeva Evropskog Zelenog Sporazuma i Plana Oporavka za Evropu.

Planirano je da prvi pozivi za kandidate budu objavljeni 18. marta - pridružite se dvodnevnom događaju kako bi ste saznali više o viziji EIC-a i o tome šta stoji iza njegovih mogućnosti finansiranja.

Agende oba dana su u prilogu, dok se događaji mogu pratiti uživo na sljedećim linkovima:

 

18.mart - Ceremonija otvaranja https://www.youtube.com/watch?v=UeB-wPksDxk

19.mart - Info dan za aplikante https://ec.europa.eu/info/events/eic-applicants-day-2021-2021-mar-19_en

 

Registracija nije potrebna.