A A A
20.11.2023iz EEN - Crne Goreiz EEN Mreze

Održana godišnja konferencija Evropske mreže preduzetništva u Španiji

Ovogodišnja konferencija Evropske mreže preduzetništva održana je u periodu od 15. do 17. novembra u izložbenom centru Bilbao u Španiji, sa glavnom temom „EEN u 15: pokazuje put naprijed za MSP“. Ovaj događaj okupio je partnere mreže, predstavnike EU, ali i privatnog sektora.

Konferencijom se proslavilo 15 godina od osnivanja mreže, i bila je prilika za okupljanje svih zainteresovanih strana kako bi se razgovaralo o tome kako usluge podrške mreže biznis zajednici mogu na najbolji način da zadovolje rastuće potrebe malih i srednjih preduzeća (MSP). Događaj je imao za cilj razmjenu ideja o tome kako Mreža može doprinijeti i podržati evropsku industrijsku tranziciju, usmjeravajući je ka zelenoj, digitalnoj i otpornoj ekonomiji, dijeljenje najboljih praksi za poboljšanje kvaliteta i vidljivosti usluga Mreže i njegovanje saradnje i sinergiju među članovima mreže, kako bi se izgradio znažan sistem podrške za MSP. 

Na Konferenciji su pokrivene ključne teme, uključujući inovacije, internacionalizaciju, podršku start up zajednici, pristup finansijama i druge teme.