A A A
13.11.2017iz EEN - Crne Goreiz EEN Mreze

Novi pozivi u okviru Horizon 2020 programa

Novi poziv “For a better innovation support to SMEs” se može definisati kao most izmedju glavnih aktivnosti Horizon 2020 (istraživačkih projekata, razvojnih i inovativnih) i stvaranja povoljnog eko sistema za rast i inovacije MSP sektora. 

Iako su u okviru novog H2020 Radnog Programa za 2018-2020 godinu, 4 nove teme u okviru ovog poziva su već objavljena:

  • INNOSUP-01-2018-2020: Cluster facilitated projects for new industrial value chains
  • INNOSUP-05-2018-2020: Peer learning of innovation agencies
  • INNOSUP-06 2018: Experimentation in innovation agencies
  • INNOSUP-09-2018: Design and development of a tool to support and improve the decision making process of investors for financing high-growth potential innovative SMES

Više informacija o Radnom Program Horizon 2020 za period 2018-2020 možete naći na:  

Work Programme 2018-2020. Innovation in small and medium-sized enterprises