A A A
27.10.2023iz EEN - Crne Goreiz EEN Mreze

Jedinstvena prilika za Cirkularne start up kompanije sa Zapadnog Balkana

Pozivaju se sve mlade kompanije i preduzeća u ranoj fazi razvoja, koje teže usvajanju principa cirkularne ekonomije, smanjenju otpada i emisija, povećanju prihoda i razvoju inovativnih praksi, da se prijave za učešće na Cirkularne start up demo danu.

Rok za prijavu učešća na Cirkularnom demo danu, jednodnevnom događaju na kojem će odabrane cirkularne startup kompanije sa Zapadnog Balkana predstaviti svoje projekte pred međunarodnim panelom stručnjaka i investitora je 3. novembar 2023. godine.

Učešćem na ovom događaju, startup kompanije će moći pozicionirati svoje poslovanje kao lidera u cirkularnoj ekonomiji, privući talente i investicije, te povećati prihode.

Prednosti učešća na događaju

 • Regionalno, raznovrsno i inovativno okruženje
 • Razmjena iskustava između startup kompanija i njihovih međunarodnih mreža
 • Prezentacija na Demo danu u Skoplju pred priznatim panelom stručnjaka i investitora

Uslovi za prijavu

 • Član tima ili preduzetnik sa idejom za cirkularni biznis
 • Cilj je stvaranje pozitivnog ekološkog i/ili društvenog uticaja u svojoj zajednici ili zemlji kroz kreiranje proizvoda, operacija ili procesa, uz stvaranje profita.
 • Posvećenost, želja za učenjem i strast prema temi
 • Solidno tehničko razumijevanje poslovanja ili ideje, sa željom da se nauči više o tome kako izgraditi efikasan i održiv poslovni model za uspjeh
 • U početnoj fazi razvoja
 • Inovativan i jedinstven biznis
 • Želja za učenjem, povezivanjem i dijeljenjem sa drugima iz cijelog regiona.
 • Pismeno i usmeno poznavanje engleskog jezika

Ko može aplicirati?

 • Startup kompanije i MSP-ovi iz Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.
 • Preduzeće mora poslovati ili biti namijenjeno da posluje kao profitno preduzeće u jednoj od navedenih zemalja.
 • Preduzeće mora demonstrirati fokus na cirkularnost.

Kriterijumi za selekciju

 • Kvalitet biznis ideje
 • Tehnička i komercijalna izvodljivost
 • Budući potencijal za rast
 • Faza razvoja
 • Stručnost tima

Indikativni vremenski okvir

Agenda

Četvrtak, 7. decembar (11:00 – 15:30 CET)

10:30 – 10:45 | Registracija

10:45 – 11:00 | Uvodne riječi

11:00 – 12:30 | Sesija prezentacija 1

12:30 – 13:00 | Pauza za kafu

13:00 – 14:30 | Sesija prezentacija 2

14:30 – 15:30 | Povezivanje

Planirano je da se odabere 18 cirkularnih startap kompanija sa Zapadnog Balkana (tri po zemlji) koje će prezentovati svoje ideje.

Svaka startup kompanija će imati 5 minuta za prezentaciju, nakon čega će slijediti 5 minuta pitanja i odgovora od strane stručnog panela.

Prijave se vrše popunjavanjem linka: FORMULAR

*** Troškove putovanja i smještaja (2 noći) će pokriti organizator.

Za sve dodatne informacije možete pisati na: info@yes.org.mk