A A A
17.12.2018iz EEN - Crne Goreiz EEN Mreze

IT Konferencija Banja Luka 2018

U organizaciji Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske 13.decembra je održana IT Konferencija Banja Luka 2018, koja je okupila više od 100 učesnika iz 6 zemalja regiona. 

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Evropske komisije, Izvršne Agencije za mala i srednja preduzeća (EASME), kao i Delegacije EU u Bosni i Hercegovini. 

Ministarstvo ekonomije, kao nacionalni koordinator Evropske mreže preduzetništva Crne Gore je podržalo učešće devet crnogorskih preduzeća iz IT sektora, među kojima i predstavnike mladih preduzetnika, koji su prisustvovali i poslovnim susretima, organizovanim u okviru konferencije. 

U okviru konferencije održana su dva panela, na kojima je bilo rijeci o digitalnoj agendi, prilagođavanju potrebama digitalne transformacije, rastu ovog sektora kao preduslova za rast ostalih sektora i sveukupnog privrednog rasta svake zemlje. 

Crna Gora, kao i zemlje regiona ima potencijal za razvoj mikropreduzetništva zasnovanog na informaciono-komunikacionim tehnologijama i moguće je da u relativno kratkom roku napravi značajan iskorak u toj oblasti u ekonomskom smislu. Kroz sistem digitalne transformacije je moguće mijenjati sve sfere društva, s obzirom da se prilagođavamo modernim tehnologijama i trendovima, između ostalog u privrednom, ali i ostalim segmentima društva, i samo na taj način možemo „uhvatiti korak“ sa razvijenim svijetom, zaključeno je na konferenciji.