A A A
18.12.2018iz EEN - Crne Goreiz EEN Mreze

Finansiranje naučno istraživačkih aktivnosti kroz program TETRAMAX

U okviru EU programa za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, realizuju se projekti kojima je predviđeno finansiranje „trećih strana“, putem grantova koje dodjeljuje sam konzorcijum tekućeg, već odobrenog projekta, na osnovu otvorenog konkursa.

TETRAMAX je inovativni projekat finansiran iz sredstava programa Horizont 2020, koji se realizuje u okviru inicijative European Smart Anything Everywhere (SAE) u oblasti prilagođenih i niskoenergetskih elektronskih sistema za računare i Internet stvari. Ukupan budžet projekta TETRAMAX je 7 mil. €, a koordiniran je od strane WTH Aachen University, sa 23 partnera, koji pokrivaju gotovo sve zemlje EU.

U sklopu javnog poziva za finansiranje eksperimenata prekograničnih transfera tehnologije evropskog projekta TETRAMAX, podstiče se transfer znanja kroz saradnju istraživačke organizacije i malih i srednjih preduzeća.

Ovaj projekt ima za svrhu širenje mreže partnerstva preko bilateralnih projekata koji se dodjeljuju na javnom pozivu i finansiraju se iz predviđenih sredstava projekta TETRAMAX.

Cilj projekta je motivisati naučno istraživačke institucije iz drugih zemalja da uključe mala i srednja preduzeća u korišćenju novih tehnologija.

Predviđena visina granta za odobrene projekte iznosi do 100.000 €.

Više informacija o projektu možete naći na web stranici: https://www.tetramax.eu/the-project/.

Više informacija o ostalim raspoloživim pozivima za zainteresovane istraživačke timove mogu se naći na web stranici:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html .