A A A
24.03.2023iz EEN - Crne Goreiz EEN Mreze

15 godina podrške malim preduzećima sa međunarodnim ambicijama

Petnaest godina od osnivanja Evropske mreže preduzetništva (EEN) Evropi, ali i 15 godina od postojanja i djelovanja MontEENegro konzorcijuma u našoj zemlji.

Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe Network), ali MontEENegro konzorcijum koji djeluje u sklopu nje, ove godine obilježavaju svoj petnaesti rođendan. U čast ovog jubileja, partneri Mreže slaviće zajedno sa nekim od 4,2 miliona malih preduzeća širom svijeta, kojima su pomogli da se inoviraju i razvijaju na međunarodnom nivou. Konzorcijum MontEENegro, koji čine Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore, Privredna komora Crne Gore, Biznis centar Bar i Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, prvi put je uspostavljen 2008. godine, i od tada širi misiju i viziju, te sprovodi aktivnosti EEN-a u Crnoj Gori.

Prednosti i prilike koje ova Mreža nudi svim crnogorskim kompanijama posredstvom lokalnog konzorcijuma su brojne i višeslojne. “Pozivamo sva zainteresovana preduzeća koja žele da internacionalizuju i unaprijede svoje poslovanje, čije su ambicije inovativne djelatnosti i način rada, i koje bi željele da se upoznaju sa različtim modalitetima pristupa EU finansijama, da se obrate bilo kojem od partnera unutar našeg konzorcijuma. Oni vam mogu pomoći i povezati vas sa kompanijama iz Evropske unije, upravo kroz EEN mrežu i platformu,” rekla je Ljiljana Belada, koordinatorka MontEENegro konzorcijuma.

Kome ova Mreža pruža podršku?

Integrisane u lokalne poslovne strukture i povezane širom svijeta, preko 450 partnerskih organizacija koje čine Mrežu savršeno su se pozicionirale tako da pruže podršku preduzećima širokog spektra sektora iz svih djelova EU.

Pouzdani savjeti i praktična pomoć koju pružaju savjetnici Mreže podrška su preduzećima u oblastima poljoprivrede, vještačke inteligencije, tekstila, vazduhoplovstva, pomorstva, kreativnih industrija, sa posebnim fokusom na unapređenje održivosti, otpornosti i digitalne transformacije preduzeća. Jedinstvena kombinacija lokalnog znanja i globalnog dometa dostupnih kroz Mrežu značila je da su hiljade kompanija mogle i mogu da pristupe međunarodnim tržištima, te dalje i brže razvijaju svoje poslovanje.

Na koji način Mreža pruža podršku preduzećima?

Više od pola miliona kompanija širom Evrope ostvarilo je koristi od personalizovanih poslovnih savjeta, koji su im pomogli da unaprijede svoj međunarodni potencijal. Saznajte kako je Mreža vodila finsku kompaniju OiOi ka međunarodnom uspjehu.

Savjetnici Mreže obezbjeđuju da preduzeća budu spremna za investitore i imaju pristup pravim izvorima finansiranja, kako bi svoje inovativne ideje doveli do komercijalnog uspjeha. Saznajte kako je Mreža pomogla španskoj kompaniji Life Length da obezbijedi sredstva za razvoj svoje inovativne tehnologije.

Zahvaljujući stručnosti i besplatnoj podršci, svakog dana 525 kompanija dobija specijalizovane savjete i obuku. Mreža im pomaže da iskoriste mogućnosti jedinstvenog tržišta EU i pristupe međunarodnim tržištima izvan Evrope. Saznajte kako je Mreža podržala holandsku kompaniju Beefy Green u pronalaženju odgovarajućih poslovnih partnera i pomogla irskoj kompaniji Achill Oysters da svoj biznis razvija na globalnoj sceni.

Zašto se obratiti Mreži?

Ovo su samo neke od kompanija koje su ostvarile benefite od podrške Mreže. Kompanije širom Evrope i šire obraćaju se Mreži kao pouzdanom partneru sa dokazanim rezultatima u pomaganju kompanijama da ostvare svoje međunarodne ambicije.

Kada je u pitanju Crna Gora, MontEENegro konzorcijum je u proteklom periodu realizovao veliki broj poslovnih susreta i obuka za mala i srednja preduzeća, tokom kojih su crnogorske kompanije ostvarile saradnju sa drugim preduzećima iz Evrope. U narednom periodu, planirano je dalje inteziviranje aktivnosti u Crnoj Gori, kako bi se u potpunosti iskoristili svi potencijali koje ova mreža nudi za internacionalizaciju crnogorskih kompanija i unapređenje njihovog poslovanja.

Više informacija o aktivnostima u Crnoj Gori zainteresovani mogu dobiti putem vebsajta, LinkedIn-a ili Facebook-a.