A A A
01.12.2023iz EEN - Crne Gore

Inovacije u maslinarstvu

BSC Bar, član MontEENegro konzorcijuma, je u sklopu 21. Maslinijade odrzao 25. novembra radionicu na temu Inovacije u maslinarstvu. 

Radionica je imala za cilj da predstavi maslinarima Bara kako mogu koristiti inovacije da bi unaprijedili proizvodnju maslinovog ulja. U saradnji sa proizvodjacima, malim i srednjim preduzecima i udruzenjima razmatrane su inovacije u primarnoj proivodnji, predadi maslina kao i inovativni pristupi trzistu. Direktorica BSC Bar, Ivana Tomasevic predstavila je podrsku Entreprise Europe Networka u dijelu medjunarodne saradnje koja bi zainteresovanim maslinarima mogla donijeti nova partnerstva u istrazivanju, zajednickoj proizvodnji i plasmanu. U uvodnom dijelu radionice drzavne programe podrske predstavili su: Ministarstvo prosvjete nauke i inovacija g. Marjeta Barjaktarevic Lanzardi, Fond za inovacije g. Bojana Femic i Tehnopolis - g. Djordje Brkuljan. Ministar poljoprivrede g. Jokovic i Predsjednik Opstine Bar g. Raicevic izrazili su svoju posvecenost da dalje razvijaju proizvodnju maslinovog ulja. 

Radionica je otvorila put za mapiranje daljeg razvoja Maslinarstva kao znacajne poljoprivredne grane koja ima velik izvozni potencijal. U narednom periodu kroz donatorsku podrsku, projekat koji se realizuje kros Grant semu "Naucni potencijal u sluzbi inovacija"  BSC Bar i preduzece Barska uljara ce pribaviti opremu - meteo stanice i dron kako bi u saradnji sa strucnjacima mapirali nedostatke u uzgoju maslina koje znatno uticu na ovaj autohtoni rod. Takodje cemo sa malim i srednjim preduzecima i medjunarodnim eskpertima identifikovati dobre prakse u regionu koje bi kroz EEN mrezu, transfer znanja i tehnologija, ucesce na medjunarodnim dogadjajima mogli primijeniti u Crnoj Gori.