A A A
15.11.2017iz EEN - Crne Gore

FESTIVAL KVALITETA 2017 - KONFERENCIJE SQM I ICQME

21. Savjetovanje o kvalitetu- SQM 2017 i 11 Internacionalna konferencija ICQME, koju tradicionalno organizuje Mašinski fakultet Podgorica, održana je u periodu 26-28.10.2017. na Jahorini, Bosna i Hercegovina. 

Ove konferencije su održane zajedno sa još 4 konferencije čiji su organizatori Mašinski fakultet Istočno Sarajevo i Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac.

Program konferencije je bio podijeljen u 3 tematske cjline:

Globalni kvalitet

Kvalitet proizvoda

Inženjerstvo i menadžment kvalitetom 

Cilj Festivala kvaliteta je bio da okupi eminentne stručnjake iz oblasti kvaliteta, kao i da ostvari bolju saradnju između naučno-istraživačkih institucija i privrednih subjekata, te omogući primjenu rezultata istraživanja prikazanih radovima, koji su bili objavljeni tokom konferencije.

Kroz diskusiju koja je organizovana u okviru dva okrugla stola ("ISO 9001:2015” i "Infrastruktura kvaliteta u BiH") razgovaralo se o postojećem stanju i mogućnostima za unaprijeđenje primjene najaktuelnijih standarda kvaliteta u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i zemljama regiona.

Na nacionalnoj konferenciji su učestvovala 63 autora iz 5 zemalja sa ukupno 28 radova, dok je na međunarodnoj konferenciji učestvovalo 80 autora iz 11 zemalja sa 26 radova.