A A A
15.02.2018iz EEN Mreze

Analiza učešća MSP u H2020

Ova brošura je urađena u okviru projekta Access4SMEs, zvanične mreže Nacionalnih Kontakt Osoba (NCP) za mala i srednja preduzeća (MSP) i pristupa finansijama u okviru programa Horizon 2020. 

U prvom dijelu je predstavljena tipologija učešća malih i srednjih preduzeća (MSP) u programu Horizon 2020, sa glavnim karakteristikama u smislu godina starosti, veličine, fokusa na istraživanje i razvoj, ciljnih tržišta, i sl. Kompletna analiza se bazira na istraživanju podataka dobijenih kroz bazu podataka e- CORDA Evropske komisije. Takodje, predstavljeni su i alati koji pomažu MSP da započnu projekat i uopšte inovativnu ideju. Ti alati omogućavaju MSP da bolje identifikuju finansijski instrument koji najviše odgovara određenoj biznis ideji.

Preko 11.000 MSP je učestvovalo u Horizon 2020. Preko 6.000 (52%) je učestvovalo u projektima u okviru prioriteta “Socijalni izazovi” (“Societal Challenges”); preko 4.000 (35%) u dijelu “Industrijsko liderstvo (“Industrial Leadership”); dok je tek nešto manje od 1.000 (13%) učestvovalo u dijelu „Izvrsnost u nauci“ (“Excellent Science”).

Kada su u pitanju sektori, ICT je najzastupljenija oblast, sa 2.277 malih i srednjih preduzeća. Slijedi energetika (1.326), transport (1.276), hrana (1.087), i zdravlje (913).

73% je učešće MSP u svim prioritetima i oblastima Horizon 2020 programa. To je oko 8.600 malih i srednjih preduzeća. Medjutim, tek negdje oko 27%, odnosno oko 3.200 MSP su koordinatori projekata. Situacija je drugačija ukoliko isključimo mehanizam podrške SME Instrument, gdje većinu projekata realizuje pojedinačno preduzeće, te se stoga i smatra koordinatorom. Bez podataka kroz SME Instrument, MSP koordiniraju tek u 7,5% slučajeva.

Nacionalno učešće MSP:

Zemlje članice sa najvećim procentom učešća MSP su Kipar i Estonija (po 43%), i Mađarska (40%). Zemlje članice sa najvećim apsolutnim učešćem MSP su Španija (1564), Velika Britanija (1399), Italija (1358) i Njemačka (1256).

Španija, Velika Britanija, Italija i Njemačka su takođe zemlje članice sa najvećom datom kontribucijom Evropske komisije malim i srednjim preduzećima: MSP su u Velikoj Britaniji dobili najviše - 569 mil €, slijede Njemačka (458 mil €), Španija (449 mil €) i Italija (380 mil €).

Prosječno MSP u Horizon 2020 programu:

 • je novo u Horizon 2020 u 77% slučajeva;
 • je iz Španije, Velike Britanije, Italije, Njemačke ili Francuske u 60% slučajeva;
 • se intenzivno bavi istraživanem u 67% slučajeva;
 • posjeduje široki proizvodni portfolio u 56% slučajeva;
 • ima 1 – 49 zaposlenih u 65% slučajeva;
 • je relativno mlado preduzeće, 1-20 godina starosti u 76% slučajeva;
 • učestvuje u oblastima ICT,energetika, transport, hrana ili zdravlje u 70% slučajeva;
 • učestvuje i u drugim pozivima, ne samo SME Instrumentu, u 80% slučajeva;
 • je partner u projektu, a ne koordinator, u 69% slučajeva, i
 • sprovodi projekat u trajanju od 24 mjeseca u 60% slučajeva.

U drugom dijelu su predstavljeni alati i metode, kao npr.

 • Provjera ideje: u pitanju je alat koji pomoću upitnika pravi procjenu finansijskih mehanizama u odnosu na specifičnu situaciju pojedinačnog MSP. Obuhvata 18 pitanja o raznim oblastima MSP projektne ideje, od tipa MSP do detalja potencijalnog tržišta.
 • Vodič poziva: obezbjeđuje uputstva relevantnih poziva kroz kratke uvode korak po korak na Participant Portalu Evropske komisije, kao i kontrolnu listu za aplikante – od prvog kontaktiranja NCP do same procjene MSP (SME self-assessment).
 • Projekat na jednoj strani: na osnovu provjere ideje, ispisivanja inicijalne ideje na jednoj strani i usklađivanje sa H2020 terminologijom pomoći će uklapanje u aplikacioni formular, kao i za bazu pretrage partnera.
 • Pregled stanja: alat kojim se identifikuje konkurenciju, i pomaže da se iskaže inovativna konkurentna prednost.
 • Tabela partnera: alat koji pomaže da se obilježe uloge i obaveze svakog partnera u projektu.
 • Vodič za kupce: alat koji omogućava provjeru karakteristika i funkcionalnosti predložene tehnologije sa potrebama ciljnog tržišta.
 • Plan uticaja: alat koji omogućava najveći nivo pregleda komercijalizacije inovaticije/projekta.
 • Tabela iskorišćenosti: alat koji omogućava da se napravi sveobuhvatni plan iskorišćenosti.

Kompletnu brošuru možete preuzeti na sljedećem linku

Analiza učešća MSP u H2020