O EEN mreži

Enterprise Europe Network mreža je ključni instrument EU Strategije za podsticaj razvoja i zapošljavanja. Mreža spaja oko 600 institucija za podršku biznisa iz 53 zemlje, sa ciljem korišćenja jednakih mogućnosti koje pruža Evropsko jedinstveno tržište.

Naše partnerske organizacije uključuju agencije za razvoj MSP, privredne komore, tehnološke centre, istraživačke centre, itd. Većina njih pruža podršku biznisu već duže vrijeme. Oni znaju prednosti i potrebe svojih klijenata, i oni znaju Evropu.
Kao članice mreže Enterprise Europe Network, oni su svi povezani u čvrst sistem baze podataka, gdje dijele svoje znanje i iskustvo sa svim partnerskim zemljama. Takodje, svi su povezani i sa Evropskom komisijom, preko koje utiču na definisanje EU politike, tako što je informišu o mišljenjima i problemima malih i srednjih preduzeća.  
 

Usluge za mala preduzeća
Podrška malim preduzećima predstavlja motor rasta i razvoja EU ekonomije. Mala i srednja preduzeća čine 99% EU ekonomije, koja učestvuju sa 67% u zapošljavanju, pa se može zaključiti da sve što je dobro za MSP, dobro je i ukupnu EU ekonomiju.  
Mreža se ko-finansira iz Evropskog Programa Konkurentnosti i Inovacija (Competitiveness and Innovation Framework Programme –CIP, 2007-13), koji ima za cilj unaprjedjenje konkurentnosti evropskih preduzeća. Naše usluge su prvenstveno namijenjene malim i srednjim preduzećima, ali uključuju i ostale institucije, univerzitete, istraživačke centre, itd.   

Jaki korijeni
Mreža Enterprise Europe Network je osnovana u februaru 2008.god. od strane Evropske komisije – Generalnog Direktorata za Industriju i Preduzetništvo. Ona predstavlja nastavak ranije mreže Euro Info Centara (EIC) i Inovativnih Relay Centara (IRC), koji su osnovani 1987, odnosno 1995. god.
Mreža nudi široku lepezu usluga, i predstavlja zaista pravi “one-stop shop” – jedinstveni šalter za mala preduzeća. Više od 3.000 iskusnih eksperata vam nudi praktične odgovore na specifična pitanja na vašem jeziku.