A A A

Treninzi poslovnih vještina - 01-30.april 2013.

Od 2007.godine BSC Bar organizuje dva puta godišnje "Treninge poslovnih vještina". Treninzi otvorenog tipa se organizuju u skladu sa potrebama kompanija, u dogovoru sa direktorima, preduzetnicima  ili onima koji će to tek poslati. Obuke su usmjerene na konkretne i u praksi upotrebljive vještine. Takođe, edukacije su namijenjene za studente i apsolvente te za nezapošljena lica. Na taj način omogućujemo učesnicima da  nauče ono što ćete odmah moći da koristite u praksi ili što će im pomoći da brzo nađu posao i da na njemu napreduju. Polaznici treninga stiču poslovne vještine koje im pomažu da unaprijede svoje znanja, omogućavaju im da upotrijebe već postojeće preduzetničke alate za efikasniji način rada u svom poslu i okolini koja ih okružuje.  Sticanjem znanja i vještina zapošljene osobe dobivaju novi kvalitet,čime se, na posredan i neposredan način, usavršava kvalitet poslovanja cjelokupne firme.

U tom cilju, BSC Bar angažuje regionalne ili lokalne stručnjake i profesionalne trenere sa višegodišnjim preduzetničkim iskustvom omogućuju transfer svog teoretskog, ali praktičnog znanja.
U saradnji sa UNDP Crna Gora programom za rodnu ravnopravnost BSC Bar će u periodu april – maj tekuće godine nezapošljenim ženama na teritoriji opštine Cetinje ponuditi treninge poslovnih vještina sa ciljem da se žene osposobe i pripreme za tržište rada. Ponuđeni treninzi biće uslađeni sa potrebama žena na Cetinju čiju analizu u saradnji sa Opštinom Cetinje sprovodi UNDP. Teme i raspored treninga biće usaglašeni i objavljeni na web stranici BSC Bar do 20. Marta 2013.