A A A

SEMINAR: Inovacije i konkurentnost

Seminar na temu Inovacije i konkurentnost u Đenovićima u organizaciji Mašinskog fakulteta. Agenda u prilogu.