A A A

Prezentacija Zakona o hemikalijama - PRIJAVA

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, u petak 26. aprila 2013. godine,  organizuje okrugli sto na temu Zakon o hemikalijama (Sala I Privredne komore Crne Gore, ul. Novaka Miloševa 29/II, u 10 sati). Smatrali smo veoma važnim privrednim društvima i predstavnicima uprave predstaviti zahtjeve date ovim aktom.

Zakon o hemikalijama stupio je na snagu 1. marta 2013.godine i ima za cilj da se osigura da proizvođač i uvoznik, a potom i distributer, stavljaju u promet hemikalije koje ne predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i da se osigura komunikacija u lancu snabdijevanja kako bi se prenijelo obavještenje o opasnosti i riziku koji pojedine hemikalije predstavljaju.

Bezbjedno upravljanje hemikalijama potrebno je obezbijediti u svim fazama životnog ciklusa. Različite faze životnog ciklusa bezbjednog upravljanja hemikalijama regulišu se propisima koji uređuju transport opasnih hemikalija, kontrolu rizika i zaštitu radnika pri upotrebi hemikalija na radnom mjestu, propisima u oblasti zaštite životne sredine koji uređuju bezbjedno ispuštanje hemikalija u vazduh, vodu i zemljište, zaštitu od hemijskog udesa, odlaganje hemikalija i njihovog pakovanja, kao i otpada i dr.

Donošenjem novog Zakona uspostavlja se i mehanizam kontrole upotrebe toksičnih hemikalija prisutnih u životnoj sredini, što će rezultirati smanjenjem nivoa izloženosti ljudskih bića i ekosistema uticaju istih.

U tom smislu Zakonom je ustanovljeno  preduzimanje mjera kao što su bolji način prikupljanja podataka o hemikalijama, razmjena informacija o hemikalijama i njihovim mogućim uticajima kroz međunarodnu saradnju, usklađenost kategorizacije i obelježavanja, metode procjene rizika i upravljanja rizikom, bolji sistem kontrole.

Vjerujemo da ćete zbog djelatnosti kojom se bavite prepoznati značaj ovog okruglog stola u smislu prilike da od zakonopisca čujete detaljna objašnjenje Zakona u cjelini i njegovih pojedinačnih odredbi.

Molimo Vas da prisustvo Vas i/ili Vaših saradnika prijavite na za to određenom formularu, koji je u prilogu.

Za sve informacija možete kontaktirati  Tanju Radusinović, putem e-mail-a tradusinovic@pkcg.org, ili na telefon +382 20 210 130