A A A

Poslovni susreti: Forum Strategije Evropske Unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR)

Osmi Forum Strategije Evropske Unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR) biće održan u Sarajevu 23-25. maja 2023. godine. 

Tokom prvog dana Foruma, 23. maja, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i drugim koorganizatorima, a u okviru Evropske mreža preduzetništva (EEN), najveće svjetske mreže za internacionalizaciju i inovaciju malih i srednjih preduzeća, nastavljajući tradiciju uspješnih B2B susreta organizovanih tokom prethodnih Foruma, organizuje “matchmaking event” (poslovne sastanke) između organizacija i predstavnika malih i srednjih preduzeća iz Jadransko- jonskog regiona. Drugog dana, 24.maja organizuju se online b2b sastanci.

Rokovi:

  • 05 – 23. maja – Online registracija
  • do 24. maja – Odabir zanimljivih profila i zakazivanje B2B sastanaka
  • 23. maj – 14:00 - 18:00 – Hotel Holiday, Sarajevo, Zmaja od Bosne 4, Sala 7
  • 24. maj – online B2B sastanci na platformi
Ovi B2B sastanci u hibridnom formatu su jedinstvena prilika da se pronađu partneri i uspostave novi kontakti za poslovnu, tehnološku i projektnu saradnju u plavom rastu, povezivanju regiona, kvalitetu i zaštiti životne sredine, održivom turizmu, ICT, energetici i drugim sektorima.

Registracija je obavezna i vrši se putem linka https://b2b-meetings-eusair-forum-2023.b2match.io/signup

Kontak osoba: Jelena Adžić, jadzic@pkcg.org