A A A

Okrugli sto Usklađivanje prava privrednih društava sa pravnom tekovinom EU

Privredna komora Crne Gore, u srijedu 5. juna u 11 časova, organizuje okrugli sto Usklađivanje prava privrednih društava sa pravnom tekovinom EU.

Na ovu temu će govoriti istaknuti hrvatski pravnik, akademik Jakša Barbić, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesor Barbić je autor mnogih radova na temu prava društava i trgovačkog prava, korporativnog upravljanja i pomorskog prava. Cilj okruglog stola je da se predstave hrvatska iskustva i preporuke iz područja prava privrednih društava u kontekstu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU.
 
Agenda:

11:00  Uvodna izlaganja
            Velimir Mijušković, predsjednik Privredne komore Crne Gore
            ambasador Aleksandar Andrija Pejović, državni sekretar za evropske integracije

11.20 akademik Jakša Barbić, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

12:30   Diskusija