A A A

Mogućnost za MMSP iz sektora turizma - IKAT Tourism 2nd Call

IKAT Turizam Drugi Poziv za MSP u Evropi - Finansijska podrška za usluge

Glavni cilj IKAT-a je doprinijeti ostvarenju ažurirane strategije turizma, predložene od strane Evropske komisije, nakon zaključaka koje su donijeli Parlament i Savjet pre i posle pandemije, za ekosistem evropske turističke industrije, sa fokusom na turizam, pomorski i obalni, na Mediteranskom moru. Takođe, da izgradi početni Konzorcijum i uspostavi demokratsku, agilnu i fleksibilnu metodologiju rada i donošenja odluka koja će omogućiti razvoj akcija podrške ekosistemu turizma na kratki i srednji rok.

Konkretnije, ovaj poziv ima za cilj olakšavanje i podršku MSP-ovima u sprovođenju njihovih inovacionih aktivnosti.

Ciljna grupa Poziva za MSP-ove u Evropi - Finansijska podrška za usluge u okviru IKAT Turizma su MSP-ovi u industrijskom ekosistemu pomorskog i obalnog turizma.

Glavni podsektori turizma su:

- luke i marine;

- usluge za rekreativne i sportske brodove;

- proizvodnja i prodaja rekreativnih i sportskih plovila;

- čarter i pomorski izleti;

- obalni turizam i vodene sportske aktivnosti;

- usluge za obalni turizam i vodene sportske aktivnosti.

Učestvujte i osvojite u Pozivu za MSP-ove u Evropi - Finansijska podrška za usluge u okviru IKAT Turizma su MSP-ovi!

Informacije i prijave na: https://www.ikatproject.com/2ndcall