A A A

LABMEETING – B2B POSLOVNI SUSRETI, PARIZ

Agencija za ekonomski razvoj Pariza, u partnerstvu sa Privrednom komorom Pariza i uz podršku Evropske mreže preduzetništva,  organizuje ekskluzivne LabMeeting sesije, u okviru  VivaTech - svjetskog sajma inovativnih i najznačajnijih „igrača“ - tehnoloških lidera, unicorn-a, startup kompanija, fondova rizičnog kapitala – VCs, akademije, koji će se održati od 24. do 26. maja 2018. godine u Parizu.

LabMeeting sesije će se organizovati kao B2B poslovni susreti i omogućiće umrežavanje i razmjenu iskustava međunarodnih kompanija (startup-ovi/ mala i srednja preduzeća/ udruženja) sa ciljanim ključnim laboratorijama koje posjeduju ekspertizu u sljedećim oblastima:

  • Pametni gradovi, vještačka inteligencija;
  • Pametna mobilnost, vještačka inteligencija.

Registracija je otvorena do 24. maja 2018. godine.

Informacije o poslovnim susretima, uključujući registraciju, online ugovaranje sastanaka, dostupne su na web stranici: https://connect.eventtia.com/en/dmz/ai4citiesmobilitylabmeeting/website.