A A A

Konferencija „EU-Asia Gateway“ , poslovni B2B i C2C susreti – Kluž – Napoka, Rumunija, 17-18. maja 2018. godine

Konzorcijum klastera Sjeverne Transilvanije, član Udruženja rumunskih klastera - ARIES Transilvania, organizuje 4. Međunarodnu konferenciju „EU-Asia Gateway“ i poslovne susrete, pod pokroviteljstvom Evropske mreže preduzetništva, u periodu 17-18. maja 2018. godine u Klužu Napoka, Rumunija.

Cilj događaja je da se predstavi važnost otvorenih inovacija, spajajući istraživanje i inovacije sa poslovnom zajednicom i građanima predstavljanjem konkretnih rezultata i podsticanje direktne saradnje između zainteresovanih strana, kako bi se realizovali budući projekti.

Na ovom događaju biće prisutni predstavnici klastera, kompanija iz Evrope i Azije, iz oblasti: ITC, bioekonomija, poljoprivrede, proizvodnje namještaja, kreativnih industrija, turizma, energetske efikasnosti, itd.

Poslovni susreti imaju za cilj da obezbijedi odgovarajući okvir za stvaranje strateških partnerstava između reprezentativnih kompanija i regiona, koji predstavljaju ova dva kontinenta. Nacionalni i međunarodni govornici će dati svoj doprinos u što boljem razumijevanju saradnje i koncepta otvorene inovacije za zajednicu klastera.

Kluž je međunarodno prepoznat kao primjer dobre prakse za saradnju, što je potvrđeno i nagradom na izboru Evropske komisije „Lumminary Award in 2017“ za stvaranje snažnog inovativnog okruženja.

Više informacija o konferenciji možete naći na web stranici: http://transylvanianclusters.ro .

Više informacija o poslovnim susretima možete naći na web stranici: https://ue---asia-gateway-2018.b2match.io/ .