A A A

INTERNA PROVJERA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM (QMS)

Mašinski fakultet, Univerziteta Crne Gore, organizuje seminar na temu: INTERNA PROVJERA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM (QMS). Cilj seminara je da se obuče kandidati da samostalno sprovode internu provjeru u svojim organizacijama. Na seminaru će se kandidati upoznati i sa novim izdanjem standarda za sistem menadžmenta kvalitetom - ISO 9001:2015 a u svrhu razvoja konkurentnosti i inovativnosti organzacija.

Seminar je prvenstveno namijenjen osobama koje se u organizacijama bave sistemom menadžmenta kvalitetom, ali i svima koji žele da se upoznaju sa izmjenama koje nosi standard ISO 9001:2015 i koji žele da budu interni provejrivači. Seminar je planiran za 3. i 4. 11. 2016. godine u Podgorici – Privredna komora Crne Gore.