A A A

AgroB2B@NSFair - MEĐUNARODNI POSLOVNI SUSRETI U OBLASTI PROIZVODNјE HRANE

Evropska mreža preduzetništva poziva vas da uzmete učešće u međunarodnim poslovnim susretima – AgroB2B@NSFair koji će se održati u okviru 88. Međunarodnog polјoprivrednog sajma u Novom Sadu, 20. septembra 2021. godine na Novosadskom sajmu, Kongresni centar „Master“

Osnovna cilјna grupa su proizvođači i trgovci hrane i pića, ali je događaj otvoren i za povezane sektore poput: polјoprivredne mehanizacije, đubriva i sredstava za zaštitu bilјa, pakovanja, obnovlјivih izvora energije u polјoprivredi, opreme za proizvodnju i preradu hrane, primijenjene nauke i istraživanja itd. AgroB2B@NSFair želi da podstakne poslovnu saradnju izraženu kroz veći obim razmjene prehrambenih proizvoda sa inostranstvom, kroz povezivanje proizvodnje, zajedničkih ulaganja i nastupa na trećim tržištima i sl., ali i saradnju u oblasti razmjene znanja i tehnologije i posebno u unapređenju konkurentnosti kroz zajedničko učešće u nacionalnim i evropskim programima i fondovima.
Međunarodni polјoprivredni sajam u Novom Sadu, koji se ove godine održava 88. put, predstavlja vodeći sajam iz oblasti agrobiznisa u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Učešće na događaju je besplatno, a učesnici sami obezbjeđuju ulaznicu za sajam i pokrivaju eventualne troškove prevoza i smještaja u Novom Sadu.
Prijavu za međunarodne poslovne susrete AgroB2B@NSFair možete izvršiti preko linka: http://agrob2b2021.talkb2b.net/
Rokovi:
16.09.2021: Online registracija
16.09.2021: Odabir interesantnih profila i zakazivanje B2B sastanaka
20.09.2021: Međunarodni poslovni susreti "AgroB2B@NSFair