29.06.2017
A A A

Supporting the promotion and development of transnational thematic tourism products linked to cultural and creative industries

Poziv ima za cilj sufinansiranje projekata za kreiranje i promovisanje transnacionalnih turističkih proizvoda koji se odnose posebno na sektor kulturne i kreativne industrije odnosno podsektor „kulturne baštine“. Poseban fokus je stavljen na korišćenje tehnologija za kulturne i kreativne industrije u promovisanju ovih turističkih proizvoda kao i unaprjeđenje iskustva posjetilaca. 

Opšti ciljevi ovog poziva za podnošenje projektnog predloga su: podrška rastu i kreiranju novih radnih mjesta u turizmu i kulturnim i kreativnim industrijama, podsticanje konkurentnosti ovog sektora, inovacija, diversifikacije i valorizacije evropske turističke ponude, kreiranje i unaprjeđenje sinergije između turizma i kulturnih i kreativnih industrija, kreiranje povoljnog ambijenta za saradnju MSP-a, podsticanje transnacionalne saradnje svih aktera u turističkom lancu vrijednosti, omogućavanje dugoročnih evropskih javno-privatnih partnerstava.

Za učešće na ovom pozivu, potencijalni aplikanti moraju biti pravna lica koja su u obavezi da formiraju konzorcijum. Potencijalni aplikanti mogu biti u potpunosti ili dijelom javne ili privatne organizacije (privatne organizacije moraju biti adekvatno konstituisane i registrovane shodno važećem zakonu). Dodatno, aplikanti mogu biti: javne organizacije i njihove mreže ili udruženja na evropskom, međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou ili organizacije koje djeluju u ime javnih organizacija. Takođe, oni mogu biti: organizacije koje upravljaju UNESCO kulturnim znamenitostima, trening ili institucije obrazovanja uključujući univerzitete, istraživačke centre, Privredne komore i komore za industriju, mikro, mala i srednja preduzeća iz sektora turizma ili kulturnih i kreativnih industrija, nacionalne, regionalne, lokalne turističke organizacije, javne i privatne agencije iz sektora turizma, promocije kulturne baštine i regionalnog razvoja odnosno pozivom definisane organizacije. Potencijalni aplikanti moraju biti osnovani u državama članicama EU ili zemljama koje učestvuju u COSME programu.
Dodatno, Konzorcijum se mora sastojati od 5-8 članova/partnera, različitih pravnih lica koji obuhvataju najmanje 4 države, pri čemu je obavezno da bude sastavljen od jedne organizacije koja upravlja UNESCO kulturnim znamenitostima uključene na listi svjetske baštine; jednog MSP koje djeluje u području turizma ili sektoru kulturnih i kreativnih industrija u dijelu kulturne baštine i jedne nacionalna/regionalna/lokalna organizacija. 

Ukupan budžet namijenjen za kofinansiranje projekata procijenjen je na 1.500.000€. Iznos granta po projektu je ograničen na maksimalnih 300.000€. EASME očekuje da će finansirati 5 do 7 projektnih predloga. Iznos granta je ograničen na maksimalnu stopu povraćaja od 75% opravdanih troškova. EASME zadržava pravo da ne distribuira sva sredstva koja su na raspolaganju.

Rok za dostavu elektronskih aplikacija je 29. jun 2017. godine do 17h.

Link poziva: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products