20.11.2023
A A A

RASPISAN KONKURS ZA PODRŠKU STARTUP-OVIMA NA TERITORIJI PODGORICE

Sekretarijat za preduzetništvo i investicije raspisao je konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorica opredijeljenih za podršku startUp- ovima koji imaju sjedište na teritoriji Podgorice. 

Ovaj javni poziv se odnosi na novoosnovana privredna društva koja nijesu starija od pet godina i koja kreiraju, razvijaju i stavljaju u upotrebu inovacije za razvoj proizvoda, servisa i procesa, sa visokim potencijalom rasta na međunarodnom tržištu. 

Ovim Konkursom Glavni grad stavlja na raspolaganje  60.000,00€, a biće podržane startup ideje koje bi doprinijele razvoju Glavnog grada (Optimizacija potrošnje vode i električne energije; Optimizacija saobraćaja, javnog saobraćaja i parking mjesta; Optimizacija upravljanja otpadom, građevinskim materijalom; Optimizacija upravljanja zelenim površinama, poljoprivrednim gazdinstvima kao i zaštite životne sredine; Optimizacija poslovanja kroz kreiranje novih digitalnih rješenja)

Maksimalan iznos koji jedan učesnik može dobiti je  6.000,00€.

Prijava na Konkurs predaje se u zatvorenoj koverti na adresu: Glavni grad, Trg nezavisnosti 20, 81000 Podgorica, sa naznakom: Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorica opredijeljenih za podršku startup–NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA. 

Prijave na Konkurs predaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Glavni grad, Trg nezavisnosti 20, 81000 Podgorica u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom štampanom mediju. Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti pozivom na broj 020/625-718 i/ili na putem e-mail adresa: matija.miljanic@podgorica.me  i bojana.kalezic@podgorica.me.