24.06.2023
A A A

Otvoreno pet programa Fonda za inovacije

Fond za inovacije Crne Gore raspisao je danas Javne pozive za dodjelu grantova za provjeru inovativnog koncepta, strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za startapove,  podsticanje razvoja inovacione kulture, realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije i zaštitu i razvoj pronalaska. Ukupna vrijednost raspisanih poziva iznosi 650.000 eura. Javni pozivi i neophodna dokumentacija za prijavu objavljeni su na sajtu Fonda.

Ključni ciljevi ovih programa su jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za razvoj inovacija, afirmacija inovacionog preduzetništva i izgradnja održivog ambijenta za prevođenje ideja u inovacije i njihovu komercijalizaciju na tržištu, kao i promocija i popularizacija inovacija, strategije pametne specijalizacije i saradnje naučnoistraživačkih ustanova i privrede.  Svaki javni poziv ima specifičnu ciljnu javnost kojoj je namijenjen, a kada se pogleda kumulativno, obuhvaćeni su svi domaći akteri našeg inovacionog ekosistema. Svi pozivi su usmjereni ka mikro, malim ili srednjim privrednim društvima, kao i naučnoistraživačkim ustanovama, na neke pozive se mogu prijaviti i nevladine organizacije kao i druge organizacije ili ustanove registrovane u Crnoj Gori, a vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska dostupni su i fizičkim licima.

Zato vas pozivamo da detaljne informacije o pozivima pogledate na našem sajtu:

  • Javni poziv za provjeru inovativnog koncepta
  • Javni poziv za strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za startapove
  • Javni poziv za finansiranje aktivnosti za realizaciju edukativnoh programa u oblastima pametne specijalizacije
  • Javni poziv za podsticanje inovacione kulture
  • Javni poziv za vaučere za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska

Ujedno vas pozivamo i na Info dane o navedenim programima, koji će biti održani u sljedećim gradovima:

  • Podgorica (Privredna komora, 15. maj u 12h)
  • Nikšić (Tehnopolis, 16. maj u 13h)
  • Bar (Biznis centar Bar, 17. maj u 12h)
  • Bijelo Polje (EU kutak, 18. maj u 12h)

Više informacija o programima i info danima možete dobiti OVDJE.