28.07.2016
A A A

Improving SMEs' access to public procurement

Cilj poziva je da doprinese povećanju učešća malih i srednjih preduzeća na tenderima, posebno prekograničnim, kroz aktivnosti posredničkih organizacija koje pružaju podršku sektoru MSP koja učestvuju u javnim nabavkama.

Uzimajući u obzir da se potrebe MSP-a razlikuju od zemlje do zemlje i u zavisnosti u kojem sektoru obavljaju svoju djelatnost, potrebno je da organizacije koje podnose predloge, prilagode svoje usluge potrebama svojih klijenata. Međutim, svaki predlog mora karakterisati prekogranični značaj, pokrivajući barem zemlje koje učestvuju u konzorcijumu. 
Potencijalni aplikanti moraju biti pravna lica koja su formirala konzorcijum. U vezi sa tim, ovaj poziv ima za cilj izbor konzorcijuma koji je sastavljen od najmanje 3 pravna lica iz 3 države članice i zemlje koje učestvuju u COSME programu. Subjekti koji učestvuju u konzorcijumu moraju biti organizacija čija je osnovna djelatnost pružanje poslovne podrške i/ili promovisanje učešća MSP u javnim nabavkama. 

Očekivani rezultati obuhvataju sljedeće: posredničke organizacije pružaju veću i bolju podršku MSP u javnim nabavkama, posebno prekograničnim; MSP su bolje informisana i pripremljena da učestvuju u javnim nabavkama; više MSP učestvuje u javnim nabavkama i to posebno prekograničnim; pripremljen materijal sa specifičnostima Zakona o javnim nabavkama u različitim državama članicama; bolja informisanost u vezi specifičnosti MSP i dostupnih tehnologija na tržištu; MSP formiraju konzorcijum kako bi učestvovala na pozivima. 
Ukupan budžet namijenjen za kofinansiranje projekata procijenjen je na 800.000 €. Od strane Izvršne Agencije za MSP-a EK (EASME) očekuje se da će finansirati 4 predloga. Iznos granta je ograničen na maksimalnu stopu povraćaja od 75% opravdanih troškova. EASME zadržava pravo da ne distribuira sva sredstva koja su na raspolaganju.

http://www.mek.gov.me/organizacija/cosme/javni

Rok za dostavu elektronskih aplikacija je 28. jul 2016. do 17h.