A A A
11.05.2023iz EEN - Crne Gore

EEN - Digitalizacija u poljoprivredi

MontEENegro konzorcijum, kao član Evropske mreže preduzetništva (EEN), u saradnji sa partnerima organizovao je 10. maja online skup na temu “Digitalizacija u poljoprivredi” 

Događaj je bio prilika da se predstave IT kompanije i druge institucije iz regiona zapadnog Balkana koje nude ICT rješenja za sektor poljoprivrede. Nakon prezentacija održani su sastanci sa predstavnicima ovih ICT kompanija.

Tokom skupa predstavljen je start up DigitalSmart Montenegro koji nudi servise za unapređenje poslovanja, digitalne inovacije i implementaciju pametnih rješenja baziranih na najnovijim dostignućima DigitalSmart ciljano razvija aktivnosti vezane za unapređenje poslovanja i inovacija u domenu cirkularne ekonomije.  

Prof. dr. Tomo Popović prestavio je aktivnosti Univerziteta Donja Gorica koje uključuju razvijanje inovativnih EU projekata poput TagitWine koji je pokrenut sa ciljem da se unaprijedi zaštita brenda i prevencija falsifikata u industiji vina, Dipol  projekat koji je usmjeren na unapređenje digitalne transformacije poljoprivrede i lanca snabdijevanja hranom i Demeter projekat ima za cilj da unaprijedi digitalnu transformaciju poljoprivrednog sektora u Evropi koristeći ioT, Data Science, stavljajući ih u funkciju pametnog uzgoja na duži vremenski period.  

Prof. dr Aleksandra Martinović predstavila je Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti hrane Food Hub. Navedeni Centar je osnovan sa misijom da kroz istraživanja kreira inovacije u prehrambenom sektoru kao i vrši prenos znanja, razvoj i unapređenje autohtone i tradicionalne hrane i poljoprivrednih proizvoda i resursa. To će se postići primjenom savremenih tehnologija kako bi se tradicionalni procesi proizvodnje hrane prilagodili novim trendovima, zadržavajući autentičnost proizvoda i tradicionalna obilježja, ali i uključivanjem i povezivanjem širokog fronta različitih učesnika, uključujući poljoprivredne proizvođače, prehrambene kompanije, istraživačke institucije, potrošače i druge.

Navedeni skup je samo jedan u nizu online aktivnosti WB++ (zemlje Zapadnog Balkana+ Slovenija+ Hrvatska) koji EEN partneri organizuju u cilju povećanja internacionalizacije I unapređenja digitalizacije malih i srednjih kompanija.