Info dan: Učešće MSP u programu Horizont Evropa, 21.12.2021

12/16/2021 - 12:41

Privredna komora Crne Gore u svojstvu koorganizatora Privredne komore Srbije realizovaće Info dan o učešću MSP u programu Horizont Evropa.

Prvo umrežavanje partnera kroz program Horizont Evropa

12/16/2021 - 07:52

Privredna komora, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo ekonomskog razvoja organizovali su 14. decembra 2021. godine prvo umrežavanje partnera kroz program Horizont Evropa.

Umrežavanje partnera u okviru EU programa Horizont Evropa, 14. decembar 2021. godine

11/24/2021 - 12:00

Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore 14. decembra 2021.

Žensko preduzetništvo – inovacije i odgovor na pandemiju COVID-19

05/17/2021 - 10:00

Evropska mreža preduzetništva u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine (VTKBiH) i Sektorskom grupom za žensko preduzetništvo Evropske mreže preduzetništva (WEG), zajedno sa partnerima, organizuje veliki hibridni događaj Žensko preduzetništvo – inovacije i odgovori na pa

B2B @ 6th EUSAIR Forum 2021

04/02/2021 - 13:01

Međunarodni virtuelni B2B događaj za stejkholdere iz Jadransko-Jonskog regiona, koji traže mogućnosti za poslovnu, tehnološku i projektnu saradnju u oblastima plavog rasta, povezivanju regija, zaštiti životne sredine i održivom turizmu.

Pages