01.06.2014
A A A

Mogućnosti za mala i srednja preduzeća u okviru Horizon 2020

Mala i srednja preduzeća su pozvana da učestvuju u novom EU programu Horizon 2020.

Svi otvoreni pozivi se mogu naći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Predlaže se da u okviru oblasti „Industrial Leadership“ obilježite polje „Access to Risk Finance“ i „Innovation in SME“ kako bi dobili pregled otvorenih poziva za projekte koji se tiču malih i srednjih preduzeća.

Klikom na pojedine pozive, dobićete sve informacije koji se tiču tog konkretnog poziva: opis poziva, ukupan budžet, rokovi, kompletnu projektnu dokumentaciju, itd.

Oblasti koje se odnose na mala i srednja preduzeća su:

1.    MSP Instrument (SME Instrument)

MSP Instrument je otvoren za pojedinačno ili grupu visoko inovativnih preduzeća, sa medjunarodnim ambicijama, spremnih da svoju inovativnu biznis ideju visoko pozicioniraju na tržište. Ovaj instrument podrazumijeva kompletnu biznis inovativnu podršku – od pisanja koncepta biznis ideje (faza I) preko realizaicije i demostracije biznis plana (faza II) do komercijalizacije (faza III). Aplikanti će moći da traže biznis inovativnu pomoć tokom trajanja projekta.

·         Faza I (potvrda koncepta): istražite naučnu ili tehničku izvodljivost i komercijalni potencijal vaše ideje u cilju razvoja inovativnog projekta, uz pomoć 50.000 € granta, kao i dodatne podrške u slučaju pozitivnog ishoda.

·         Faza II (razvoj & demostracija): razvijte dalje vašu biznis ideju u spreman proizvod, uslugu ili proces za tržište, uz podršku od 500.000 do 2.5 mil €.

·         Faza III (komercijalizacija): iskoristite šansu dodatne EU podrške kako bi se pozicionirali na tržištu uspješno (bez granta).

2.    Projekti saradnje (MSP + partneri)

Saradjujte sa najmanje 2 medjunarodna partnera iz različitih EU zemalja (najmanje 3 partnera ukupno) i tražite EU podršku.

3.    Pristup finansiranju zaduživanjem i akcionarskim kapitalom

Saznajte kako EU može podržati pristup finansijama vašem preduzeću za dalji razvoj.

4.    Savjetodavna podrška MSP

Postoje dvije mreže koje vam mogu pružiti informacije i savjete:

Evropska mreža preduzetništva - Enterprise Europe Network (EEN)

Bilo da vam trebaju informacije o EU legislativi, pomoć u traženju poslovnog partnera, informacijama i pristupu finansijama, onda je Enterprise Europe Network pravo mjesto za vas.

Nacionalne kontakt osobe - National Contact Points (NCPs)

Nacionalne kontakt osobe će pružati informacije i uputstva malim i srednjih preduzećima koji žele da učestvuju u Eu istraživanju, i koji su u stanju da pruže podršku na jeziku aplikanta.

H2020 online priručnik

Na ovom linku možete naći instrukcije od faze pripreme projekta do izvještavanja.

IPR (MSP ugao)

Korisne informacije o zaštiti intelektualne svojine za vaš biznis i projekte.

5. Ostala pitanja

Horizon 2020 - SME Techweb

Budite u toku sa najnovijim inicijativama EU politike na polju inovacija kod MSP. Radionice, pozivi i ostalo.